©  Lider Güvenlik Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.
NETWORK IP KAMERA SİSTEMLERİ
Videolu Gözetleme Alanındaki Gelişimeler
Son 20 yıl içinde CCTV sistem tasarımları çok fazla değişmemiştir.  Ancak , dünyada gelişen olaylar daha  gelişmiş gözetleme sistemlerine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Geleneksel analog  CCTV   teknolojisi artık kurumların aşağıda sayılan ihtiyaçlarına yanıt verememektedir: BT alt yapısının video amaçlı kullanıldığı tümleşik kablolama,  CCTV, giriş kontrol ve bina otomasyonu için sistem entegrasyonu, Veritabanı erişim yöntemleri kullanılarak güvenli ancak paylaşımlı olay izleme ve kayıt,  Çeşitli seviyelerdeki güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü çözümler, Mevcut altyapının değerlendirilmesi için analog ve dijital video kaynaklarının birlikte bulunması, Omurgayı optimumda kullanmayı sağlayan esnek kare hızı ve çözünürlük seçenekleri, En yeni trendlere gereksinimlere hitap eden, son derece gelişmiş yeni videolu gözetleme ürünleri artık mevcut. Bu yenilikçi gelişmelerin bazıları şunlardır: Yüksek perfonmanslı yeni dijital IP kameralar, Daha yüksek bant genişliğinde ağlar ve kablosuz ağlar, Videolu gözetleme özellikleri bulunan iletişim el cihazları Büyük ölçekli saklama seçenekleri, Daha yüksek kalitede görüntü işleme.
IP Videolu Gözetlemeye Giden Yol İki Temel Teknoloji
IP videolu gözetleme ile ilişkili yararları daha iyi anlamak için, Ethernet LAN teknolojisi, internet protokolünün evrenselliği ve her birinin oynadığı rol hakkında temel bilgilere  sahip olmak son derece önemlidir. Günümüzde , evlerimize yada işyerlerimize ,Ethernet portu olmayan ve IP adresleme sistemi kullanan yazılım içermeyen  bir bilgisayar almak hemen hemen imkansızdır. E-posta göndermek, internete erişmek ve başkalarıyla belge paylaşmak için bu iki teknoloji ye güveniriz. Bunlar yaygındır çünkü dünya çapında geçerli olan standartlardır ve evrensellik, ölçeklenebilirlilik, iyi çalışma gibi özelliklere sahip olmanın yanı sıra, giderek daha fazla sayıda yüksek performanslı, düşük maliyetli ve sektörde kanıtlanmış donanım ve teknolojiler tarafından desteklenmektedir. Videolu gözetleme gibi aşırı büyüme gösteren bir uygulamanın en sonunda tutarlılığı kanıtlanmış ve daha fazla kontrol ve esneklik sağlayan bir ağ yapısına  geçmesi çok doğaladır. Ethernet/IP ağları, büyüme için daha fazla yönetilebilirlik ile birlikte uygun platformu ve stratejiyi sağlamaktadır.
Ethernet Standartları
Mevcut Ethernet ağları 10 Mbps ile 10 Gbps hızları arasında çalışabilir hem ekransız bükümlü çift hem de ekran bükümlü kablo sistemlerini kullanabilir. Bükümlü çift kablolama,  1980 sonunda kullanılan koaksiyonel kablolu Ethernet sistemlerine göre yönetimi çok daha kolaylaştırır. Daha eski veri ağı sistemlerinde yaşanan koaksiyel kablolamadan yıldız  topolojili bükümlü çift kablolamaya geçiş ile günümüz videolu gözetleme ihtiyaçları arasında  güçlü bir paralellik vardır-aslında, güvenlik teknolojilerinin nasıl uygulanacağı tasarlanırken göz ardı edilmemesi gereken benzer yönetimsel ve mali yararları bulunmaktadır. Günümüzde  bir çok Ethernet ağı 100Mbps(100BASE-T) ve 1Gigabit(100BASE-T) sistemler olup  , 10Gibabit(10GBASE-T) elektronik cihazlar ve kablolar için uygulanacak standartlar 2006 yılında onaylanacaktır.10Gigait ağların kullanılması , geleceğin videolu gözetleme olanakları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Çünkü bu artırılmış bant genişliği kapasitesi yüksek kalitede videonun, kurumsal ağlarda veri ve ses iletimleriyle aynı zamanda yer almasına olanak sağlayacak-ve çok fazla güvenlik seçeneğine bir kapı açacaktır. Video ve IP tabanlı ses iletimi(Voice over IP-VoIP), hemen hemen gerçek zamanlı perfonmans gerektirdiklerinden ve ağ hatalarına yada geçikmelerine tolerans göstermediklerinden , yüksek kapasiteli 10 Gigabit kablolama çözümlerini gerektirme potansiyeli olan uygulamalar yaygın biçimde göze çarpmaktadır. Gigabit Ethernet ağları, modern güvenlik sistemleri için mükemmel platformlardır. Sermaye yatırımını korurken ağa bağlı gözetleme olanakları oluşturmak ve mevcut sistemleri dijital ortama taşımak için birçok mantıklı yöntemler bulunmaktadır.
Internet Protokolü (IP)
IP'nin ağlar ve videolu gözetleme sistemleri için olan önemi, ister PC, ister otomatik satış makineleri ya da  güvenlik kameraları olsun, belirli cihazlara hitap eden ve bağlantı sağlayan ortak bir yöntem olarak dünya çapında kabul edilmesinde yatar. Bir videolu gözetleme uygulanmasında bunun anlamı, belirli kameraların ağ üzerinde herhangi bir yerden , ağa erişebilen ve uygun güvenlik yetkilerine sahip olan herhangi bir kişi tarafından izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesidir. IP, iletim Kontrol Protokolü'ne eşlik eder ve her ikisi de bağlı olan her bir cihazda çalıştırılan yazılım üzerinden yürütülür. TCP/IP protokolü, bir cihazın tanınabilmesini ve erişilebilir olmasını, hataların tespit edilebilmesini ve gerektiğinde bozuk mesajların tekrar iletibilmesini sağlar. Bu bilgisayar sektöründe çok iyi anlaşılan ancak güvenlik sektöründe yeni yeni kullanılmaya başlanan, olgun ve tutarlı bir teknolojidir. Buna göre , bir güvenlik kamerası bir IP kamera olarak tanımlandığında , bunun genel olarak anlamı, kameranın doğrudan bir Ethernet LAN ağına bağlanabileceği ve bir dijital videolu gözetleme ağı üzerindeki diğer cihazlarla iletişim kurmak için IP adresleme yöntemini kullanabileceğidir.
Analog, Dijital ve Ağa Bağlı Güvenlik Sistemleri
Kuruluşların mevcut analog sistemlerini yükseltmek veya yeni donanımlar kullanmak için birçok seçeneği vardır. Mevcut altyapı seçeneklerinin yanı sıra analog ve dijital güvenlik sistemlerinin anlaşılması, bir sistemin tasarlanmasında ve planlanmasında hayati rol oynar.Günümüzde bir çok videolu güvenlik sistemi analog donanımlara ve analog elektrik sinyalleri için tasarlanmış bağlantı ürünlerine dayanmaktadır.IP videolu gözetim teknolojisi, bilgisayarlı ağ sektöründe yaşanan teknik yeniliklerin tüm avantajlarından yararlanan bir dijital teknolojidir. Bu sistemler fiilen, yapısal kablolama kullanılabilen ya da IP yada internet protokolü adı verilen iletişim protokolü kullanılarak doğrudan LAN ağları üzerinden iletişim kurabilen özel cihazlar kullanmaktadır. Günümüzde bazı sistemler aslında karmadır. Ve hem analog hemde dijital teknolojilerini kullanmaktadır.Bu karma sistemler geçiş olanakları sağlamaktadır-bu olanaklar video donanımına yapılan mevcut yatırımı koruma seçeneği sunarak dijital teknolojinin avantajlarından yararlandırırken, yeni bir dijital donanıma yada tamamen ağa bağlı bir çözüme geçiş ,için olanak sağlamaktadır.
Tipik Geçiş Yolu
Geleneksel kapalı devre televizyon (CCTV) sistemi kameralarının çoğu analog sinyal üretir ancak görüntüleme işlemi, bir mikro işlemci ve CCD adı verilen bir dijital çip ile gerçekleştirilir. Bu dijital görüntü , dijital analog dönüştürücü(DAC) kullanılarak bir analog sinyale dönüştürerek,bir analog video kaset kaydediciyle (VCR)kaydedilmesi veya bir analog monitörde görüntülenmesi sağlanır. Bu en iyi uctan uca analog sistem olarak adlandırılabilir. Zamanla bu yaklaşım yönetilemez hale gelmiştir. Bir tesis için çok daha fazla kamera, daha iyi görüntü kalitesi, daha yüksek kare hızları veya daha fazla saklama kapasitesi ve arama kapasitesi gibi konulardaki gereksinimler arttıkça, analog video kasetli sistemler artık uygun maliyetli olmaktan çıkmıştır. Eskiden video  kasetleri değiştirme ve çekilen görüntülerin toplanması, saklanması veya arşivlenmesi için gereken maliyet, dijital teknolojiye geçişi tek başına haklı çıkaran bir faktördür. Çekilen görüntülerin elektronik ortamda saklanmasının sağladığı yararlar ve kullanım kolaylığının yanı sıra sunulan etkin arama kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda, dijital sistemler açık arayla önde olmaktadır. Analog sistemler yerine dijital sistemlerin bu kadar hızla kullanılmaya başlamasının altında  yatan en önemli neden budur. Genel İnanış:Analog kameralara  yapılan mevcut yatırımı koruyamazsınız.Gerçek: IP gözetleme çözümleri analog sinyalleri ağ üzerinden iletilebilen dijital video yayınlarına dönüştürmek için artık IP video sunucular kullanılmaktadır. Basitçe açıklamak gerekirse , bir analog kamera IP gözetleme cihazına dönüştürülmektedir. Günümüzün büyük ölçekli güvenlik sistemlerin çoğu, video sunucular üzerinden analog kameralar  ve IP kameraların bir bileşimini kullanmaktadır. Yeni kurulmış uctan uca analog bir sistem bile tamamen IP gözetleme teknolojisine rahatlıkla dönüştürülebilir.
Dijital IP Videolu Gözetlemenin Avantajları
Bir video görüntüsü dijitalse, saklama, kopyalama, veritabanına ekleme veya başka bir veri dosyalarıyla aynı şekilde işlem görme amacıyla yapısal kablolama veya IP ağı üzerinden iletilebilir. Dijital  video dosyaları bir ağ üzerinden , standart Ethernet paketleri halinde, anahtarlar, yöneticiler, kablosuz ve taşınır ağ cihazları kullanılarak kolayca iletilebilir. Sektör analog dan  dijitale geçerken, tercih edilen iletim ortamı da koaksiyel kablolardan uzaklaşmaktadır. Dijital ağlar için tercih edilen kablolama ortamı bükümlü çift kablolama olup , daha uzun mesafeler veya daha az kablo içermesi istenen ortamlar için fiber ve kablosuz alternatifleri bulunmaktadır. Bükümlü çift kablolama, eski analog cihazları, gelecekteki bir geçiş yolunu veya IP tabanlı bir sistemin yürütülmesini destekleyen tek bir altyapının oluşturulması avantajını sağlar. Bu altyapılar ayrıca dijital görüntülerin, görüntü kaynağı olarak dijital ağa bağlı IP kameraları kullanan bir Ethernet/IP ağı üzerinden iletilmesine doğru olan gelecek dönüşümü de desteklemektedir.  Bükümlü çift kablolama altyapısı, IPtabanlı bir gözetleme sisteminin uygulanmasıyla  kazanılan bir çok avantajın temelini oluşturmaktadır.Sağladığı yararlar şunlardır: Ölçeklenebilirlik: IP videolu gözetleme, bir kameradan binlerce kameraya kadar ölçeklenebilir. Kullanım Ömrü Maliyetleri: Daha uygun maliyetli altyapı kullanılır. Bükümlü çift kablolama altyapısı uygun maliyetlidir ve yönetilmesi kolaydır. Ağ tümleştirme: Sadece tek bir ağ tipi (IP) veri, video ve ses uygulamaları için kurum içinde bağlantı olanağı sağlar ve yönetimi daha etkili ve daha uygun maliyetli hale getirir.
Sistemlerin Entegrasyonu IP videolu gözetleme teknolojisi, giriş kontrol gibi başka güvenlik sistemleriyle entegrasyon için açık bir platfom sağlar. Uzaktan Erişim: Canlı yada kayıtlı her türlü video yayınına  dünyanın her yerinden kablolu veya kablosuz ağ bağlantıları üzerinden erişilebilir ve kontrol edilebilir. Kamera Düzeyinde Akıllılık: Hareket algılama, olay yönetimi, sensör girişi, röle çıkışı, saat ve tarih ve diğer dahili özellikler ve hatta yerel dosya saklama olanağı, kameranın akıllı karalar vermesini sağlar(örneğin ne zaman alarm göndereceği, ne zaman video görüntüsü göndereceği hangi kare hızının kullanılacağı) Dijital video, kanıt olarak yada kurum içinde başka amaçlar için kullanılabilen kapsamlı görüntü analizi olanağı sağlar. Merkezi olarak saklanmasına rağmen, IP video farklı formatlarda , farklı kare hızlarında kalite düzeylerinde ve bant genişliklerinde birçok kullanıcıya kolayca iletilebilir. Dahili tarayıcı teknolojilerini kullanarak dünyanın her yerinde her an bunu yapmak mümkün olup, IP özelliği etkinleştirilmiş olan ve dosya görüntüleme ve yönetme için video yönetimi yazılımı çalıştırabilen her cihazda görüntülenebilir. Genel İnanış: IP Gözetlemede  görüntü kalitesi analog kameralarla aynı değildir. Gerçek: Birçok durumda  IP gözetleme kameraları artık geleneksel analog  kameralarla aynı yüksek kaliteye sahip görüntü cihazlarını ve  devrelerini kullanmaktadır. Ancak, bu yüksek kaliteye sahip görüntü cihazlarını ve devrelerini kullanmaktadır. Ancak,  bu yüksek kaliteli IP kameralar , Internet'te kullanılan diğer web kameralarıyla karıştırılmamalıdır. Belirli durumlarda , belirli analog kameralar daha uygun bir seçenek  olabilir.(örneğin çok düşük ışık hassasiyeti için), ancak IP video sunucuların ortaya çıkışı bu analaog kameraların tam bir IP gözetleme çözümünün bir parçası olarak ağa bağlanmasına olanak sağlar.


Güvenliğiniz İçin Profesyonel Çözümler
Lider Güvenlik Alarm Kamera Sistemleri ANTALYA
Tel: 0242 323 11 90 Pbx Fax: 0242 323 38 29