©  Lider Güvenlik Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.
PANASONİC BM-ET200E
İRİS TANIMA ve PERSONEL DEVAM TAKİP SİSTEMLERİ ( Pdks )


Panasonic BM-ET200  DEMOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
Biometrik Iris Tanıma Sistemleri
PANASONIC IRIS OKUYUCU
NETWORK VE STAND-ALONE İLE İKİ MODDA ÇALIŞMA. STAND-ALONE MODDA 50 KULLANICI KAYIT KAPASİTESİ. UBS GİRİŞİ. ÇİFT GÖZ TANIMLAMA, 0,3 SANİYEDE TANIMLAMA SÜRESİ, WIEGAND / RS485 ARAYÜZÜ, ENTEGRE CCTV KAMERA, 14 DİLDE SESLİ YÖNLENDİRME, KURCALAMALARA KARŞI TAMPER DEDECTION SENSÖR. 5025 KULLANICI HAFIZASINDA SAKLAMA KAPASİTESİ.

İris Tanıma Sistemleri ( Pdks )
Ürün Açıklaması :
• 5 yönlü ve Türkçe dahil 12 dilde sesli yönlendirme,
• İris kamera ya 30-40 cm  yakınında durulduğunda ortalama 1,5 sn de iris tanımlaması yapılır. 
• İris kamera tarafından çift göz aynı anda tanımlanır.
• BM-ET300A üzerinde 1000 kullanıcı kaydı, BM-ES300A server üzerinde 5000 kullanıcı tanımlama.
• BM-ET300A kamera üzerine entegre edilmiş CCTV kamera sistemi,
• Data kontrol yazılımı (BM-ES300A) ile 256 BM-ET300A iris kamera kontrol imkanı,
• Wiegand-out arayüzü ile elektronik kapılar access kontrol server üzerinden açılır.
• BMET300A üzerindeki wiegand-in girişi ile Card okuyucu ile birlikte kullanma imkanı
Basit Hızlı İris Tanımlama Kişi iris tanıma kamerası üzerindeki ayna kısmına gözünü 30-40 cm yakınında odakladıktan sonra ortalama 1,5 saniye içinde iris tanımlamayı bitirir. Rahat ve hızlı kullanıma sahiptir. Bir Data Kontrol Yazılımı (BM-ES300A) ile 256 kapı kontrolü sağlanabilir. 12 Dilde Sesli Yönlendirme 5 yönlü ve 12 dilde sesli yönlendirme özeliğine sahiptir. Ayrıca kamera üzerinde tanıma sonuçları görülebilmektedir. Yazılım ve Lisanslama Kullanıcı lisansları 100, 1000, 3000, 5000 kullanıcı olarak küçük ve büyük kullanıcılar için esnek bırakılmıştır.  5000 kullanıcı üzerindeki projeler için Panasonic'e başvurulması gerekmektedir.  Yazılım kolay yönetim ve operasyona sahiptir.   Tüm ayarlar, kayıtlar, güncellemeler ve bilgiler yazılım üzerinden elde edilebilir. Sistem ve geçiş durumları yazılım üzerinden elde edilebilir ve raporlama alınabilir.  Otomatik veya manuel yedekleme özelliğine sahiptir. Kno Who Authenticam Server yazılımı desteklemektedir.
• İris kameraya 30-40 cm. yakınında durulduğunda ortalama 1,5 sn.’de iris tanımlaması yapılır.  İris kamera tarafından çift göz aynı anda tanımlanır.
Panasonic BM-ET500 İris Tanıma Sistemi
IRIS ADMINISTRATORS SOFTWARE
KULLANICI KAYIT BİLGİSİ, KAMERA KAYIT/BAKIM, MANUEL/AUTO BACK-UP, LOG BİLGİLERİ. DEFAULT 25 KULLANICI KAYDI. BM-EU35000 LİSANS YAZILIMLARI İLE 10.025 KULLANICI KAYIT KAPASİTESİ. 256 AD IRIS OKUYUCU KAMERA KONTROL KAPASİTESİ.
iris Okuyucu BM-ET200 giriş kontrol sisteminde kullanılır. Bir kullanıcının iris görüntüsünü yakalayan iris okuyucu aşağıdaki işletim modlarında mevcuttur . Bağımsız mod: İris okuyucu bağımsız işletiminde kullanılabilir. Ağ modu: iris sunucusunu işletmek için iris sunucusuna gerek vardır. Bağımsız modunun sistem yapılandırması Bu iris okuyucusunu bağımsız işletiminde kullanarak iris verisini kaydetmek ve tanımak mümkündür.Numara düğmesi(seçenek) yada web tarayıcısı iris okuyucusu kontrolü için kullanılır. 50 kullanıcıya kadar iris verisi iris kamerasına kaydedilebilir. Ağ Modunun Sistem Yapılandırılması  İris görüntüsü yakalama ve iris sunucu kaydı için kayıt iris okuyucusu olarak İris tanımasını etkin hale getirmek için bir kullanıcının iris görüntüsünü yakal amak ve iris verisini iris sunucusuna kaydetmek gerekl idir. Bir iris okuyucusu yakalanan iris görüntüsünden iris verisini oluşturur. Ve veriyi LAN(Yerel alan ağı)’daki iris sunucusuna aktarırı. Bu iris verisi İris sunucusunun veri tabanına kaydedilir. En fazla 5025 kullanıcı iris verilerini kaydedebilir.
Ağ modunda çalıştırmak için isteğe bağlı Yönetim yazılımı BM-ES200’yi yüklemeniz gerekir. PC’nin kurulu Microsoft® Windows® İşletim sistemi olması gerekir. Kaydedilebilecek kullanıcıların toplam sayısı kullanıcı Lisanslı yazılımın toplam lisans sayısına bağlı olarak değişir. M-EU30000E Serisi. İris tanıması için tanıma iris okuyucusu olarak En fazla 5025 kullanıcının iris verisi iris sunucusundan iris okuyucularına dağıtılabilir. Eğer kullanıcının iris verisi bir tanıma iris okuyucusuna dağıtıldıysa yada eğer bir kart okuyucu (tanıma iris okuyucusuna bağlı) bir karttan iri s verisini okursa iris okuyucu iris görüntüsünü yakaladıktan sonra yaklaşık 0.3 saniye içinde kullanıcıyı tanıyabilir. Kullanıcı iris okuyucusunun ön panelindeki sonuç göstergesi ile tanıma sonucunu kontrol edebilir. (KABUL / REDDETME) kayıt için  her iki gözün iris görüntülerini yakalar, iris görüntüsünde iris verisini çıkarır ve iris verisini iris sunucusuna kaydeder.eğer bir kart yazıcı iris sunucusuna bağlıysa, iris sunucusuna kaydedilen iris verisi bir kart üstüne yazılabilir. İris okuyucusunda ilgili iris verisi bulunmazsa iris okuyucusu sunucu onayını yerine getirmek için yönetim yazılımına erişir.
(1) her iki gözün iris görüntülerini yakalar.
(2) İris verisi ile iris görüntülerini kontrol ederek bir kullanıcıyı tanır (iris okuyucusuna dağıtılan yada iris okuyucusuna bağlı kart okuyucu ile okunan).
(3) Tanıma sonucunu gösteriri.
Tanıma süresi yakalama durumlarına bağlı olarak değişebilir . İris okuyucu her iki gözün iris görüntülerini aynı anda yakalar, ama her gözün iris verisi ayrı ol arak kaydedilir. Tek gözün kaydı/tanınması da mümkündür.  Mevcut kartlar ve kart yazıcıları hakkında ayrıntılar için BM-ES200 kullanma talimatına bakınız (yönetim yazılımı BM-ES200 ile tedarik edilmiştir). Yakalama tanısı kayıt sırasında yönetim yazılımı tarafından yapılır. Kullanıcı iki gözden herhangi birinin iris verisi ile tanınır . En fazla 256 iris okuyucu (kayıt ve tanıma iris okuyucuları ) LAN’daki iris sunucusuna bağlanabilir. İris tanıma teknolojisi tüm kişiler arasında değişen iris modelleri ile bir kişiyi tanımlamanın bir yoludur. (iris göz küresinin önündeki ince levha şeklindeki kalın tabakadır). Sol gözün iris şekli sağ gözün iris şeklinden farklıdır. İris okuyucularını kullanarak kullanıcılar herh angi cihaza dokunmadan tanımayı gerçekleştirebilir. İris tanıma işleminde kullanıcılar kayıtlı iris verisi ile tanınır.
Özellikler:
Ses rehberliği ve mesafe göstergesi ile otomatik yol gösterme ve tanıma. Bir kullanıcı iris okuyucusunun 50 cm {1.64 ft.} önünde olduğu zaman ses rehberliği başlayacaktır. Ses rehberliğine yada mesafe göstergesine göre kullanıcı her iki gözü de aynada görebileceği noktaya hareket eder, kullanıcının iris görüntüleri otomatik olarak yakalanır ve kullanıcı daha sonra iris verisinden tanınır iris okuyucusunun tanıma alanı yaklaşık olarak 30 cm {0.98 ft.} ve 40 cm {1.32 ft.} Her iki gözün de tek seferde yakalanması yaklaşık 0.3 saniyede tanınmayı sağlar. Bu iris okuyucusu aynı zamanda her iki gözün de iris görüntüsünü yakalar, iris görüntülerinden iris verisini üretir ve tanıma iris okuyucusuna gönderilen yada iris okuyucusuna bağlı kart okuyucuyla okunan veri ile karşılaştırılır. Eğer gözlerden birisinin iris verisi dağıtılan yada okunan veriye ilişkin se kayıtlı bir kullanıcı olarak tanınacaksınız. Tanıma zamanı iris verisi yakalandıktan sonra yaklaşık olarak 0.3 saniyedir. Eğer tanıma iris okuyucusundan ilişkin iris verisi bulunmaz sa iris okuyucusu veriyi iris sunucusuna aktarır. İris sunucusu iletilen veriyi onaylamak için iris veri tabanına kaydedilen iris verisi ile karşılaştırılacaktır (bu belgede, iris sunucusu tarafından onaylamaya “sunucu onaylaması” denir.) Tanıma iris görüntüsü yakalandıktan sonra yaklaşık olarak 5 saniye sürecektir.  Tanıma süresi yakalama koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir . Tanıma süresi ağ trafiğine yada kayıtlı kullanıcıların toplam sayısına bağlı olarak farklılık gösterebil ir. Seçenek kamerası takılabilir . (BM-ETC202: iri okuyucuya tedarik edilmemiştir ) İsteğe bağlı küçük boyutlu renkli kamera iris okuyucuna takılabilir. Bu kamerayı ve kaydediciyi bağlayarak bir kullanıcının yüz görüntüsünü kaydedebilirsiniz. İris ok uyucusunun tanıma sonucu çıkışlarını (REJECT) kullanarak sadece tanınmayan kullanıcıları kaydedebilirsiniz. Erişim kontrol sistemi oluşturulabilir. İris okuyucuları ve iris sunucusu bir erişim kontrol sisteminden ve erişim kontrol panellerinden, kart okuyucularından, ve elektrik kilitlerinden, v.b oluşabilir. Bu cihazlar BM-ET200’den bağımsızdır. Ortak erişim kontrolü arabirimini destekleme (BM-ETA201: İris okuyucusuna tedarik edilmemiştir ) Tanıma sonucu çıkışları erişim kontrol sistemleri için yaygın olarak kullanılan arabirimlerden biri olan Wiegand / RS-485, ü destekler. Wiegand/RS-485 arabirimini destekleyen herhangi erişim kontrolü paneli doğrudan iris okuyucusuna bağlanabilir. İris okuyucusunun ayrıca bir Wiegand/RS-485 girişi vardır. Wiegand/RS-485 arabirimini destekleyen herhangi kart okuyucu doğrudan bir erişim kontrolü sistemini oluşturmak için iris okuyucusuna bağlanabilir. Özel protokolümüz uygulanır. Tanıma iris verisi içeren bir kart kul lanarak yapılabilir İris sunucusunu ve kart yazıcıyı kullanarak kullanıcısının iris verisini karta yazabilirsiniz. Tanıma kullanıcı kartı iris okuyucuna bağlı kart okuyucusundan geçirdiği zaman mümkündür.

İris Tanıma Sistemleri ( Pdks )
Ürün Açıklaması :
Daha rahat, daha akıllı, daha güvenli geçiş kontrol yönetimi Kameraya temas gerektirmeden ortalama 3 saniye kamera karşısında durmak yeterlidir.  Kullanıcınınsisteme bir defaya mahsus kaydedilir. İris kameraya  30-60 cm yaklaşıldığında otomatik olarak iris yakalanır, tanımlamaya başlar. Daha öncekaydedilmiş olan iris bilgisi ile karşılaştırma yapılır, yetkisi varsa elektronik kapı açılır. Sisteme herhangi bir temas gerektirmemesi sistemi daha güvenli yapmaktadır.
Entegre edilmiş dijital renkli kamera,
BM-ET500 iris kameraya entegre edilmiş dijital renkli güvenlik kamerası ile istendiği taktirde kapalı devre güvenlik sistemi üzerinden geçiş yapan kişinin görüntü kaydı yapılabilir. Basit bir iris tanıma geçiş kontrol sistemi üç ünite gerektirir İris kamera ünitesi   BM-ET500 Kontrol ünitesi   BM-ED500 Güvenlik kontrol data yazılımı   BM-ES500
BM-ET500 İris Kamera Ünitesi
Iris kamera BM-ET500, kişinin göz kalıbı ile tanımlandığı fiziksel geçiş sistemleri ile tasarlanmıştır. Otomatik hale getirilmiş yüksek hızda iris yakalama ve doğru tanımlama  bu sistemi dünyanın en gelişmiş geçiş sistemi yapmaktadır. İris tanıma teknolojisi her insanda ayrı olan göz kalıbı (iris göz yuvarlağının ön kısmında ince tabaka ile kaplanmış örtüdür) ile kişileri tanımlama yöntemidir. Kimlik saptama sadece bir kere kameraya bakmayı gerektirir.  Diğer sistemler gibi kameraya direk bakmaya yada duruşu ayarlamaya gerek yoktur.  İris tanıma teknolojisi ile yüksek doğrulukta tanımlama garanti edilmektedir. Yanlış tanımlama hemen hemen imkansızdır. Kamera üzerindeki ışık göstergesi tanımlanma işleminin sürmekte olduğunu gösterir. Kullanıcı iris tanımlamasının kabul/red şeklinde sonucu ışıklar yardımı ile izlenebilmektedir.
BM-ED500 Kontrol Ünitesi
Kontrol unitesi, elektronik kilit ve data kontrol yazılım arasında arabirim görevini sağlar. Kontrol ünitesi, elektronik kilidi iris kalıp uyumu onaylandığında bırakır. Bir kontrol ünitesi 1000 kullanıcı (2000 iris) bilgisini kendi hafızasında tutabilmektedir. Bir data kontrol yazılımı (BM-ES500) ile sistem içerisinde 2000 kullanıcı (4000 iris) kaydı yapılabilir. Kontrol ünitesi üzerinde 50 olay kaydı tutulabilir. PC server üzerinde ise geçiş durumları kaydı limitsizdir.
BM-ES500 Kontrol Data Yazılımı
Bir data kontrol yazılımı (BM-ES500) ile 127 kapı kontrol edilebilir. Kapılar, kontrol yazılımı ile gruplandırma yapılabilir. Data bilgileri yazılım üzerinde otomatik yedekleme özelliğine sahiptir.


Güvenliğiniz İçin Profesyonel Çözümler
Lider Güvenlik Alarm Kamera Sistemleri ANTALYA
Tel: 0242 323 11 90 Pbx Fax: 0242 323 38 29