©  Lider Güvenlik Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.
DVR KAMERA KAYIT SİSTEMİ
Standalone DVR Dijital Kayıt & Görüntü Transferi geniş yelpazedeki bir çok yüksek teknoloji gerektiren projeler için doğru  seçim ve ekonomik bir çözümdür. Cctv kamera kayıtları için etkili bir kayıt sistemi  olarak kullanılan  Standalone DVR Dijital Kayıt  sistemleri güvenlik teknolojisi için en ideal  kayıt  sistemdir.  Tüm sektörel uygulamalar için ideal bir performans sunmaktadır. Bilgisayara Gerek olmadan çalışan Stand Alone DVR Dijital Kayıt & Görüntü Transferi geleneksel video kontrol sistemleri için kullanılan analog sistemlerin yerini, daha fonksiyonlu ve daha ekonomik  bir çözüm sunarak  başarılı bir şekilde almıştır. Sadece pahalı sistemlerin yerini alacak bu ürünler, aynı zamanda oldukça kolay kullanıma sahip kullanıcı ara yüzü ile, her hangi bir eğitim gerektirmeyen tamamen TÜRKÇE bir yazılım ile profesyonel, esnek, basit ve ekonomiktir. Kaydetme ve kayıt izlemede kolaylık sağlamaktadır. (Tarih ve zaman ile kayıt arama, tek tuş ile DVR konumuna geçme veya playback yaparak izleme fonksiyonu).
Dvr Kayıt Cihazı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz :
Digital kayıt cihazı, canlı ve görüntüler izlenirken aynı anda tüm kameraları kayıt etmeye devam etmeli ve yine aynı şekilde network üzerinden bağlanan kullanıcılar canlı görüntüleri, kayıtlı görüntüleri izlenirken veya arama yaparken cihaz kesintisiz kayıt yapmaya devam etmelidir. Son kullanıcılar için çok bilinmeyenli denklem özelliğinde olan djital kayıt cihazı seçimi kapalı devre kamera sistemin en önemli parçası olması nedeniyle, minimum gereksinimleri karşılayabilecek yapıda olmalı ve en önemlisi endüstriyel tanımlamalarına uyan bir cihaz olmalıdır.Kamera sistemine yapılan  yatırımın amacı, istenmeyen bir durumun meydana gelmesi halinde, bu olaya ait görüntülerin incelenmesi, görüntülerden sonuca varılabilmesi amacını taşır. İhtiyaç halinde iyi bir sonuç elde edebilmek  kameralar kadar sistemin merkezini oluşturan dijital kayıt cihazları da büyük önem taşımaktadır.

Dvr kayıt Sistemi Özellikleri
Bu tarz bir cihaz için minumum gereksinimler ; 
Dijital kayıt cihazı, bilgisayar tabanlı olmamalıdır. Cihaz ile birlikte bilgisayar klavyesi,mouse veya bilgisayar monitörü kullanılmamalıdır. Dijital kayıt için üretilmiş, endüstriyel tip, yazılım olarak dış etkilere kapalı, üreticinin standart üretimi olan cihaz olmalıdır. Cihaz bütünleşik yapıda -multiplexer - veya benzeri sayısal cihazlara ihtiyac duymadan  kendi başına çalışabilen  bütünleşik  bir yapıda olmalıdır. Cihazın kontrolü kendisine özel bir klavye yardımı ile yapılabilmelidir. Bu kalvye ile yapılabilen özellikler yazılım üzerinden de mümkün olabilmeli,  temel fonksiyonlar cihaz üzerinden de kullanılabilmelidir. Cihaz network üzerinden başka bilgisayarlardan kullanımı mümkün olmalıdır. Cihazın standart kapasitesi dışında harici olarak bağlanabilecek yedekleme üniteleri ile kapasitenin arttırılabilmesi mümkün olabilmelidir.  Böylece cihaz üzerinde daha uzun süreli arşiv görüntüsünü depolamak mümkün mümkün olabilecektir. Dijital kayıt cihazı ,canlı ve kayıtlı görüntüler izlenirken  aynı anda tüm kameraları kayıt etmeye devam etmeli yine aynı şekilde  network üzerinden bağlanan kullanıcılar canlı görüntüleri,  kayıtlı görüntüleri izlerken  veya arama yaparken  cihaz kesintisiz  kayıt  yapmaya devam etmelidir. Kayıt cihazına bağlı hareketli kameraların  tüm fonksiyonlarının kontrolü merkezi kumanda ünitesinden yapılabilmelidir.  Hareketli kamera ile dijital kayıt cihazı arasında sadece koaksiyonel kablo ile görüntü ve bilgi iletişimi sağlanabilmelidir. Kayıt cihazı üzerinde bütünleşik yapıda DVD/CD yazıcı ünitesi  olmalıdır. Böylece istenilen görüntülerin sistemin olmadığı bilgisayarlara taşınması mümkün olabilecektir. Ayrıca önemli  ve saklanması gereken görüntülerin arşivlenmesi içinde kullanılabilecektir. Sistemin 2 ayrı formatta kopyalama yapması tavsiye edilir ; 1- Tüm bilgisayarlarda oynatılabilen avi formatında  2- Delil olarak kullanılabilen, içerisinde doğrulama kodları içeren ve yalnızca özel izleme proğramı ile açılabilen format.  DVD ve CD ye izleme yazılımı  cihaz tarafından otomatik yüklenmelidir. Kullanıcılar sınırlanabilmeli ve yetki seviyelerine göre cihazı kullanmaları sağlanabilmelidir. Tüm fonksiyonları kullanabilen yetkide kullanıcılar olabileceği gibi  sadece izleme yapabilen hiçbir parametreyi değiştiremeyen kullanıcıların yaratılmasına cihaz izin vermelidir.
Böylece sistemin sağlıklı işlemesi sağlanabilecektir.  Sistem, aşağıdaki iki kayıt modunu sağlayabilmelidir. 1-Disk dolana kadar sürekli olarak kayıt yapmalı ve en eski tarihli kayıttan itibaren silerek kayıtları yazmaya devam etmelidir. Yeni kayıtların tekrar üstüne yazma koruması istenirse sağlanabilmelidir. Böylece saklanmak istenen görüntüler disküzerinde de korunabilmektedir. 2- Diske yapılan kayıtlar, disk doldurmak üzere iken sesli uyarı sinyali üretebilmelidir. Kayıt cihazına bağlı hareketli kameraların tüm fonksiyonlarının kontrolü merkezin kumanda ünitesinden yapılabilmelidir.  Hareketli kamera ile dijital kayıt cihazı arasında sadece koaksiyel kablo ile görüntülü bilgi iletişimi sağlanabilmelidir. Disk dolunca kayıt durmalı , ana monitöre disk dolu alarmı gösterilerek ve sesli alarm verebilmelidir.  Eski kayıtlar daha sonra kullanıcı tarafından siline bilmelidir.  Böylece diskte bulunan arşif görüntüleri yönetimin kullanıcıya bırakılmış olacaktır. Cihazın iki adet  monitör çıkışı olmalıdır. Birinci monitör çıkışı :  Bu çıkış , canlı kamera görüntüleri veya kayıtlarını , tam , dörde bolünmüş veya çoklu görüntürelinin gösteren kompozit  video sinyali çıkışı vermelidir. Bu monitör,menü,durum mesajları,olaylar ve alarmları ve video akıp uyarılarını da gösterebilmelidir. İkinci monitör çıkışı ikinci bir kompozit monitör çıkışı,aymı zamanda, alarm ve haraket tespit edilmiş kamera görüntülerini da gösterebilmelidir. Birden fazla alarm veya haraket görüntüsü gelemesi durumunda bunları sıra ile ekrana getirebilmelidir. Tüm resim kayıtları içlerine gizlenmiş şifrelerin bir kod içermelidir. Her bir bağlanmış kamera için saniyedeki resim sayısı ve resim kalitesi ayrı ayrı ayarlanabilir olmalıdır. Dijital kayıt cihazı hareketli kameraların kontrol için bi- bahse kontrol çıkışlarına sahip olmalıdır.Kayıt cihazı,  çıkışındaki görüntü minimum x4 dijital zoom yapabilmelidir.  Kaydedici cihazların kendi kayıt kapasitelerine ek olarak , genişletme harici bir SCSI çıkışı bulumalıdır.
Bu çıkış vasıtasıyla aynı marka HD dizilerine veya yüksek kapasiteli RAİD HD yedekleme cihazlarına kayıt yapılabilecektir. Kaydedicide RS 232 çıkışı bulunmalıdır. Buhaberleşme çıkışı, cihazın yazılımını yenilenmesi vetya servis amacıyla kullnılabilecektir.Kaydedici, video giriş sinyalini kaybını göstermek için video yok algılamasına sahip olmalıdır.  Dijital kayıt cihazı , herhangi bir kamera için resmi üzerinde,  kullanıcı tarafından belirlenen alanlarda ve hassasiyetine hareket algılama özelliğine sahip olmalıdır.  Aynı zamanda hareketin algılaması ile kameraların kayıt konfigürasyonu aynı anda değişebilmelidir. Hareket algılaması sayesinde monitöre atanacak alarm görüntüsü  operatörünün dikkatini çekecek ve sistemin efektif kulana bilmesini sağlayacaktır. Hareket algılama ile kayıt yapılıyor ise 30 saniye öncesinin  alarm kayıtlarının da sistem tarafından tutuluyor olması faydalı olacaktır. Dijital kayıt cihazının , kamera giriş sayısı kadar alarm girişi ve alarm çıkışılarına sahip olmalıdır. Bir sistem içerisinde birden fazla dijital kayıt cihazı olması durumda  cihazlar birbirleri ile bütünleşip  ve bağlı  çalışabilmelidir. Tek bir konumda ile kontrol imkanına başka bir cihaza ihtiyaç olmadan -sahip olmalıdır. Böylece operatör için kullanım kolaylığı sağlanabilecektir.  Cihazın üzerinde Ethernet cıkışı olmalı böylece, cihazın network üzerinden erişebilecektir. Kayıt cihazının network çıkışı 1-100Mb arasında ayarlanabilir  olmalıdır. Bu sayede, network sisteminde kaplayacağı bant genişliği network yüküne göre ayarlanabilecektir. Cihaza uzaktan kendi yazılımı veya internet Explorer üzerinden erişmek mümkün olmalıdır. Böylece yazılımdan bağımsız olarakta sisteme ulaşmak mümkün olabilmelidir.


Güvenliğiniz İçin Profesyonel Çözümler
Lider Güvenlik Alarm Kamera Sistemleri ANTALYA
Tel: 0242 323 11 90 Pbx Fax: 0242 323 38 29